راهنمای سلامتی و درمان

راهنمای سلامتی و درمان

Wednesday, May 1, 2019 0 نظرات

مهمترین وسیله نقلیه ، بدن ماست نه اتومبیل ما

وقتی از افراد پرسیده می شود مهمترین دارایی شما چیست ، تقریبا اغلب در پاسخ به این سوال به پول و دارایی اشاره می کنند . اما در حقیقت مهمترین دارایی ما سلامتی ماست چون هر یک از ما در مسیر زندگی فقط یک بدن داریم و باید همین یک بدن را برای خود حفظ کنیم ، اما خانه ، ماشین و سایر چیزها قابل جایگزینی و قابل تعویض هستند .

پس سالم نگه داشتن بدن ، اولین و مهمترین مسئولیت ما محسوب می شود . ضرب المثل (( سلامتی بزرگترین نعمت است )) واقعا حقیقت دارد ، چون بدون داشتن بدنی سالم نه می توانیم روابط خوب و سالمی داشته باشیم ، نه میتوانیم کار کنیم و پول و ثروت به دست بیاوریم و نه میتوانیم شاد و تندرست باشیم و از زندگی لذت ببریم .

مقاله های مرتبط: (2)

نظر خود را وارد نمایید.